مجموعه دروس فقه ،مرحوم آیت الله العظمی شریعتمدارى، در عرض 23 دوره کامل مکاسب از اول بیع تا آخر خیارات
52 بازدید
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی