انفال با ثروتهای عمومی
51 بازدید
محل نشر: علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » تابستان 1368 - شماره 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث از ثروتهای جامعه مسلمین که شعبه مهمی از اقتصاد اسلام به شمار می‏رود متاسفانه نه تنها برای اکثریت مردم ناشناخته باقی مانده و اطلاعات عموم مردم درباره آنها بسیار کم و ناقص می‏باشد، بلکه در میان دانشمندان و متخصصان علوم اسلامی نیز کمتر مورد توجه واقع شده و به اصطلاح غریب و مظلوم واقع شده است.علل و اسباب عدم توجه به این مسئله مهم، قابل بحث و بررسی است-در این مورد نظر مستشرقین و غرض ورزی آنها باید مورد توجه قرار گیرد-مقاله حاضر بخش اول در این مسئله مهم اسلامی است که از نظرتان می‏گذرد و بخش‏های آینده در شماره‏های آینده انشاء ا...به تدریج به نظر خوانندگان می‏رسد. چون در این بحث‏ها مقصود اصلی بیان دیدگاه اسلام در ثروتهای عمومی است و یک بحث تخصصی و پژوهشی است ناچار ماخذ و منبع اصلی ما نیز محکمترین و اساسی‏ترین ماخذ اسلامی خواهد بود که عبارت از قرآن و احادیث معتبر وارد از پیشوایان اسلام است و لذا نکته اصلی در این سلسله از مقالات، بیشتر قرآن و احادیث معتبر اسلامی خواهد بود منتهی طبیعی است که مطالب تاریخی و نظرات علما و اهل فن در جنب این مطالب بیش خواهد آمد.اهمیت بیشتر این مسئله در این است که طبعا با بحث- های ولایت فقیه و وظایف ولی فقیه و کیفیت اختیارات و حدود او البته در محدوده بحث ثروتهای عمومی، در رابطه مستقیم و نزدیک قرار می‏گیرد که در جای خود مفید است. مسئله انفال از جمله مسائل مهم اساسی فقه اسلام به شمار می‏رود، ولی متاسفانه در نظر عده زیادی از مسلمین، جز جمعی از خواص و مطلع به احکام اسلام و قوانین آن، مبهم و نامعلوم است و اگر عده‏ای از آن اطلاعاتی کم و بیش داشته باشند، بسیار محدود و ناقص است.دلیل آن هم روشن است، زیرا این مسئله مهم اسلامی از طرف نویسندگان و گویندگان، کمتر مورد بحث قرار گرفته و تنها در متون معتبر اسلامی، از قرآن و احادیث، از جنبه‏های مختلف، بیان شده و به منزله مواد خامی است که روی هم انباشته شده و دست نخورده باقی مانده است.